top of page

📣#AHAMomentsInMediation

Updated: May 9WORDS OF THE DAY: Healing and reconciliation.


Ang "healing and reconciliation” ay isang proseso ng pag-aayos sa relasyon at paghilom ng sakit na nagawa. Ito ay para sa kapakanan ng lahat, hindi lang ng ating sarili.


Sa mediation, ang layunin ng MedNet ay tulungan ang komunidad na makamit ang resolusyon at ang hinahangad na pagkakasundo ng isang natigil o masakit na relasyon na resulta ng karahasan.

5 views0 comments
bottom of page