top of page

📣#AHAMomentsInMediationWORDS OF THE DAY: Pagpapatawad.


Ayon kay Archbishop Desmond Tutu, “Walang reconciliation kung walang pagpapatawad.”


May apat (4) na aspeto ang pagpapatawad:

✔️Alaala na puno ng moral judgement.

✔️Tinatalikdan ang paghihiganti at pinipili ang pagtitiis.

✔️Hinihikayat ang pakikiramay sa katauhan ng mga tao.

✔️Naglalayong i-repair ang nasirang relasyon.


Some will choose to forego “forgiveness” and opt for “nonviolent tolerance.”

5 views0 comments

Comentarios


bottom of page